Prestatge per a llibres

  • Morris Ash Grey Bookcase

    Biblioteca Morris Ash Grey

    Ajudeu el vostre mini-me a organitzar-vos amb la prestatgeria Classic en gris. La superfície llisa i resistent i el disseny clàssic i net afegeixen distinció a la decoració de la llar existent. Emmagatzemeu els cinc cubbies amb contenidors d’emmagatzematge plens de les seves coses preferides. Durant el muntatge, podeu optar per utilitzar menys separadors per a un espai més gran. El recobriment ultraviolador protector ajuda aquesta prestatgeria infantil a mantenir-se molt bé durant els propers anys.